• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • 0879 858513
    • Методи на плащане

     Клиентите ни могат да заплатят поръчаната от онлайн магазина стока, като използват най-удобния за тях начин:

     1. Наложен платеж
     2. Плащане с банкова карта
     3. Банков превод

     Независимо от избрания начин всички плащания се извършват само в български лева.

     Клиентът дава своето изрично и безусловно съгласие, с изключение при плащане с „наложен платеж“, във всички останали случаи, включително, но не само при използване на опцията „Вземи от магазин“, да заплаща на Джимакс, авансово, в пълен размер, продажната цена на всяка поръчана от онлайн магазина стока.

     В случай на плащане чрез "наложен платеж", при доставката купувачът получава от куриера фактура/касова бележка, в която е посочена дължимата продажна цена и цената за доставка. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка) посочена във фактурата/касовата бележка, което се отбелязва в талона за приемо – предаване, (удостоверяващ предаването на стоката от куриера на купувача), който служи за разписка. С подписването на талона за приемо – предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Джимакс сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

   • Newsletter