• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • 0879 858513
    • Касови апарати и електронни търговци - Срокове и информационен регистър на фискални устройства

     Важна информация от НАП за касовите апарати

     1. Регистрираните по ДДС лица (с изключение на лицата, ползващи ЕСФП и ИАСУТД) трябва да сменят или  модифицират (чрез производители/вносители на фискални устройства), използваните от тях фискални устройства най-късно до 31 март 2019 г.

     2. Нерегистрираните по ДДС лица и лицата, използващи ЕСФП имат задълженията по горната точка  до края на м. юни 2019 г.

     3. Ползвателите на ИАСТУД (Интегрирана Автоматизирана Система за Търговското Управление на Дейността) трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба Н-18/2006 г.  до края на 2019 г. Отнася се предимно за бензиностанциите.

     4. Лицата, които използват софтуер за управление на продажби:

     4.1. Регистрирани по ЗДДС лица, които използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с разпоредбите на Глава седма „в“ (изисквания към лицата, които използват софтуер за управление на продажбите в търговски обект) в срок до 31 март 2019 г. Тези лица трябва да подадат в НАП информация за използвания от тях  софтуер в срок до  31.05.2019 г.

     4.2. Нерегистрираните по ЗДДС лица, които използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с разпоредбите на Глава седма „в“ (изисквания към лицата, които използват софтуер за управление на продажбите в търговски обект) в срок до 30 юни 2019 г. Тези лица трябва да подадат в НАП информация за използвания от тях  софтуер в срок до 31.08.2019 г.

     Информацията към НАП  се подава с квалифициран електронен подпис чрез е-услуга, достъпна в портала на НАП.

     5. Лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на фискални устройства, привеждат дейността си в съответствие с разпоредбите на Глава седма в срок до 30 юни 2019 г. Срокът за лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на ИАСУТД е до 31 декември 2019 г. Издадените удостоверения за регистрация на тези лица са валидни до 30 юни 2019 г., съответно до 31 декември 2019 г.

     6. Лицата, производители/разпространители на софтуер:

     От 1 декември 12.2018 г. производител/разпространител на софтуер за управление на продажбите може  да  декларира съответствие на програмен продукт с изискванията на Наредба Н-18/2006 г., като това ще става с квалифициран електронен подпис чрез електронна-услуга, достъпна на интернет страницата  на НАП.

     Софтуерите, за които е декларирано съответствие, ще бъдат включени в публичен списък, достъпен на интернет страницата на НАП.

     7. Изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, влизат в сила от 29 декември 2018 г. Лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин към 29 декември 2018 г. трябва да подадат информация за това в срок до 29 март 2019 г.

      

     Информационен списък на фискалните устройства, подлежащи или не на доработка.

     Производител/Вносител

     Модел фискално устройство

     Подлежи на доработка

     БУЛНЕКС АД

     WINCOR NIXDORF MF-TH230

     Да

     БУЛНЕКС АД

     WINCOR NIXDORF MF-ND77 вер.3.00 DV

     Не

     БУЛНЕКС АД

     WINCOR NIXDOR MF-TH230 ver.2.00KL

     Да

     БУЛНЕКС АД

     WINCOR NIXDORF MF-TH230 DVK ФПр

     Да

     БУЛНЕКС АД

     WINCOR NIXDORF MF-TH230 DVK ver.2

     Да

     БУЛНЕКС АД

     БУЛПРИНТ Т2

     Да

     Датекс ООД

     FP-705 KL

     Да

     Датекс ООД

     FMP-350D KL

     Да

     Датекс ООД

     FP-2000 KL

     Да

     Датекс ООД

     SK1-21 KL

     Да

     Датекс ООД

     SK1-31 KL

     Да

     Датекс ООД

     FMP-10 KL

     Да

     Датекс ООД

     DP-150 KL

     Да

     Датекс ООД

     DP-150T KL

     Да

     Датекс ООД

     WP-500 KL

     Да

     Датекс ООД

     DP-35T KL

     Да

     Датекс ООД

     DP-35 KL

     Да

     Датекс ООД

     DP-25 KL

     Да

     Датекс ООД

     DP-25T KL

     Да

     Датекс ООД

     WP-50T KL

     Да

     Датекс ООД

     DP-05 KL

     Да

     Датекс ООД

     DP-05B KL

     Да

     Датекс ООД

     DP-15 KL

     Да

     Датекс ООД

     DP-15T KL

     Да

     Дейзи Тех АД

     DAISY eXpert SX KL

     Да

     Дейзи Тех АД

     DAISY PERFECT M01 KL

     Да

     Дейзи Тех АД

     DAISY PERFECT S01 KL

     Да

     Дейзи Тех АД

     DAISY FX 1300 KL

     Да

     Дейзи Тех АД

     DAISY FX 1200C KL

     Да

     Дейзи Тех АД

     DAISY COMPACT S KL

     Да

     Дейзи Тех АД

     DAISY COMPACT M KL

     Да

     ЕЛЕКТРОНИКА 319 ЕМ ЕАД

     ФПр FP OEM DV за вграждане

     НЕ

     ЕЛЕКТРОНИКА 319 ЕМ ЕАД

     ФПр FP THEA DV

     НЕ

     ЕЛЕКТРОНИКА 319 ЕМ ЕАД

     ФПр TM 200 DV

     НЕ

     ЕЛЕКТРОНИКА 319 ЕМ ЕАД

     ФПр FP 05 DV

     НЕ

     ЕЛЕКТРОНИКА АД

     ЕКАФП "ЕЛЕКТРОНИКА 08 DV"

     НЕ

     ЕЛЕКТРОНИКА АД

     ЕКАФП "ЕЛЕКТРОНИКА 03 DV"

     НЕ

     ЕЛЕКТРОНИКА АД

     ЕКАФП "ЕЛЕКТРОНИКА 04 KL"

     НЕ

     ЕЛЕКТРОНИКА АД

     ЕКАФП "ЕЛЕКТРОНИКА 04 DV"

     НЕ

     ЕЛЕКТРОНИКА АД

     ЕКАФП "ЕЛЕКТРОНИКА 05 KL"

     НЕ

     ЕЛЕКТРОНИКА АД

     ЕКАФП "ЕЛЕКТРОНИКА 05 DV"

     НЕ

     ЕЛЕКТРОНИКА АД

     ЕКАФП "ЕЛЕКТРОНИКА 12KL"

     да

     ЕЛЕКТРОНИКА АД

     ЕСФП "ЕЛЕКТРОНИКА - ПЕТРОЛ 04-7KL"

     не

     Еликом електроник-Георгиев КД

     TBS-KL

     да

     Еликом електроник-Георгиев КД

     ELICOM TP330F-KL

     не

     Еликом електроник-Георгиев КД

     ELICOM EV12-KL ФУВАС

     да

     Елтрейд ООД

     ELTRADE PRP250F KL модел 02

     да

     Елтрейд ООД

     ELTRADE A1 KL

     да

     Елтрейд ООД

     EPSON TM-T810F KL модел 01

     да

     Елтрейд ООД

     ELTRADE PRP250F KL

     да

     Елтрейд ООД

     ELTRADE PRP250F KL модел 01

     да

     Елтрейд ООД

     ELTRADE B1 KL модел 01

     да

     Елтрейд ООД

     ELTRADE B1 KL

     да

     Елтрейд ООД

     ELTRADE A3 KL

     да

     Елтрейд ООД

     EPSON TM-T810F KL

     да

     Елтрейд ООД

     ELTRADE А6 KL

     да

     Елтрейд ООД

     ELTRADE B3 KL

     да

     Елтрейд ООД

     EPSON TM-T81F KL Е2

     да

     Елтрейд ООД

     EPSON TM-T81F KL

     да

     Елтрейд ООД

     EPSON TM-T81F DV

     ДА

     Елтрейд ООД

     ELTRADE A100S 05 KL

     НЕ

     Елтрейд ООД

     ФУВАС CC500 KL

     НЕ

     Елтрейд ООД

     А300 модел 02 KL

     НЕ

     Елтрейд ООД

     EPSON TM-U220 E4 DV

     НЕ

     Елтрейд ООД

     A100S модел 04 KL

     НЕ

     Елтрейд ООД

     А600 KL

     НЕ

     Елтрейд ООД

     A100S KL

     НЕ

     Елтрейд ООД

     A300S KL

     НЕ

     Елтрейд ООД

     A600D DVV

     НЕ

     Елтрейд ООД

     A600 DVV

     НЕ

     Елтрейд ООД

     A600 DV

     НЕ

     Елтрейд ООД

     A500 модел D01-DV

     НЕ

     Елтрейд ООД

     A800 модел S01 DV

     НЕ

     Елтрейд ООД

     A600D DV

     НЕ

     Елтрейд ООД

     A100S модел 03 DVV

     НЕ

     Елтрейд ООД

     A300S модел D DVV

     НЕ

     Елтрейд ООД

     A300S модел D DV

     НЕ

     Елтрейд ООД

     A100S модел 03-DV

     НЕ

     Елтрейд ООД

     A100S модел 01-DV

     НЕ

     Елтрейд ООД

     EPSON TM-T260F E2 DV

     НЕ

     Елтрейд ООД

     A500 модел 01-DV

     НЕ

     Елтрейд ООД

     A300S модел DVV

     НЕ

     Елтрейд ООД

     A300S DV

     НЕ

     Елтрейд ООД

     A300 модел 02-DV

     НЕ

     Елтрейд ООД

     EPSON TM-T260F E2 DV

     НЕ

     Елтрейд ООД

     A300S DV

     НЕ

     Елтрейд ООД

     A300 модел 02-DV

     НЕ

     Елтрейд ООД

     A300S модел DVV

     НЕ

     Елтрейд ООД

     A500 модел 01-DV

     НЕ

     ЗИТ Интернешънал ЕООД

     ЕКАФП ZIT B20 MSBW - KL

     ДА

     ЗИТ Интернешънал ЕООД

     ЕКАФП ZIT 2007 BG-KL

     ДА

     ОРГТЕХНИКА АД

     ЕЛКА 2000 HLP KL

     ДА

     ОРГТЕХНИКА АД

     ЕЛКА 2007 HLP KL

     ДА

     ОРГТЕХНИКА АД

     ЕЛКА 2010 HLP KL

     ДА

     СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД-София

     Wincor Nixdorf MF-TH230 DVK ver.2, вграден в автомат за обмяна на валута тип SET 1

     НЕ

     СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД-София

     Фискален принтер тип "БУЛПринт Т2", вграден в автомат за обмяна на валута Ver.2.0 тип SET 1

     ДА

     СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД-София

     WN TH250-MF-KL ФПр

     ДА

     ТРЕМОЛ ООД

     TREMOL М-KL

     ДА

     ТРЕМОЛ ООД

     TREMOL S-KL

     ДА

     ТРЕМОЛ ООД

     TREMOL ZМ-KL

     ДА

     ТРЕМОЛ ООД

     TREMOL ZS-KL

     ДА

     ТРЕМОЛ ООД

     TREMOL Z-KL

     ДА

     ТРЕМОЛ ООД

     TREMOL Touch-KL

     ДА

     ТРЕМОЛ ООД

     TREMOL FP05-KL

     ДА

     ТРЕМОЛ ООД

     TREMOL FP07-KL

     ДА

     ТРЕМОЛ ООД

     TREMOL FP01-KL

     ДА

     ТРЕМОЛ ООД

     TREMOL FP03-KL

     ДА

     ТРЕМОЛ ООД

     TREMOL FP15-KL

     ДА

     "Лаборатория за интегрирани системи -ИСЛ" ООД

     ISL 3811.02-DV

     НЕ

     "Лаборатория за интегрирани системи -ИСЛ" ООД

     ISL 3940-DV

     НЕ

     "Лаборатория за интегрирани системи -ИСЛ" ООД

     ISL 3940.01-DV

     НЕ

     "Лаборатория за интегрирани системи -ИСЛ" ООД

     ISL 3911-DV

     НЕ

     "Лаборатория за интегрирани системи -ИСЛ" ООД

     ISL 3916-DV

     НЕ

     "Лаборатория за интегрирани системи -ИСЛ" ООД

     ISL 5011-KL

     ДА

     "Лаборатория за интегрирани системи -ИСЛ" ООД

     ISL 5006-KL

     НЕ

     "Лаборатория за интегрирани системи -ИСЛ" ООД

     ISL 5006.01-KL

     НЕ

     "Лаборатория за интегрирани системи -ИСЛ" ООД

     ISL 5021-KL

     НЕ

     "Лаборатория за интегрирани системи -ИСЛ" ООД

     ISL 5008 KL

     да

     "Лаборатория за интегрирани системи -ИСЛ" ООД

     ISL 5008-KL модел 01

     да

     "Лаборатория за интегрирани системи -ИСЛ" ООД

     ISL 752-KL

     да

     "Лаборатория за интегрирани системи -ИСЛ" ООД

     ISL 752-KL ver.1

     да

     "Лаборатория за интегрирани системи -ИСЛ" ООД

     ISL 756-KL Toshiba

     да

     "Лаборатория за интегрирани системи -ИСЛ" ООД

     CUSTOM TG1260F ISL 754-KL

     да

     "Лаборатория за интегрирани системи -ИСЛ" ООД

     CUSTOM TL60F ISL 753-KL

     да

     С.Д.ДИЗАЙН ООД

     INCOTEX 131 F KL

     не, ще се замени

     С.Д.ДИЗАЙН ООД

     INCOTEX 180 F KL

     не, ще се замени

     С.Д.ДИЗАЙН ООД

     ИНКОТЕКС 118М DV, ФПр

     не, ще се замени

     С.Д.ДИЗАЙН ООД

     ИНКОТЕКС 119М DV, ФПр

     не, ще се замени

     С.Д.ДИЗАЙН ООД

     ИНКОТЕКС 114М DV, ФПр

     не, ще се замени

     С.Д.ДИЗАЙН ООД

     INCOTEX 300S KL, ФПр

     да

     С.Д.ДИЗАЙН ООД

     INCOTEX 300SM KL, ФПр

     да

     С.Д.ДИЗАЙН ООД

     INCOTEX FVC-KL, ФУВАС

     отговаря на изискванията

     С.Д.ДИЗАЙН ООД

     INCOTEX FVC KL-Р, ФУВАС

     отговаря на изискванията

     С.Д.ДИЗАЙН ООД

     INCOTEX 133 KL

     ДА

     С.Д.ДИЗАЙН ООД

     INCOTEX 181 KL

     ДА

   • Newsletter