• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • 0879 858513
     • Изграждане на софтуерни системи

      Изграждане на софтуерни системи

      Какво представляват търговските софтуерни системи

      Цялостно решение за организация и проследяване на стоката от доставката ѝ в склада и завеждането ѝ до продажбата и насочване на информацията за това към счетоводството.

      Системата осигурява извършване на справки и анализи в реално време за наличността, движението и реализацията на стоковите запаси. Което пък ви позволява да ги поддържате в разумни граници, като винаги сте наясно какво се търси и какво залежава.

      Така ускоряването на оборота (и нарастването на печалбата) идва като естествено следствие от добрата информираност.

      Намаляват възможностите за грешки, пропуски и злоупотреби на персонала.

      Търговските софтуерни системи са гъвкави и с високи възможности за индивидуализация. Според конкретните потребности могат да включват различни модули (над 50 варианта) и да обединяват различни хардуерни устройства и периферия.

      Правят работата по-лесна и резултатна

      При внедрена търговска софтуерна система по всяко време знаете всичко, което се случва с бизнеса ви. Достатъчно е да погледнете компютъра или мобилния си телефон.

      Заприходяване, инвентаризации и ревизии, бракуване, въвеждане на цени – дейности, за които нормално са ангажирани повече хора и изискват време, чрез системата се извършват бързо и коректно.

      Програмният продукт, който ви предлагаме, е лесен за работа, с интуитивен интерфейс и не изисква продължително обучение.

      Основни характеристики на нашия търговски софтуер

      Сигурност и надеждност. Възможност за съхранение на данните освен на вашия компютър и на „облак“ (временната липса на интернет няма да попречи на обслужването на клиентите ви).

      Опция за централизирано управление на повече обекти едновременно от едно работно място – голямо предимство, когато бизнесът ви се разраства.

      Вградени инструменти за различни маркетингови практики. Софтуерът ви дава възможност да поддържате системи за промоции, актуални отстъпки, насърчаване на клиентската лоялност, различни форми на игри. Можете да въведете използване на клиентски карти, издавани от вас, като ще се отчита активността на всеки клиент.

      Предвидени са възможности за интегриране със счетоводни програми и други популярни софтуерни продукти.

      Как да изградите необходимата ви софтуерна система 

      Обадете ни се! Ние имаме опита и знанието да подберем и осъществим най-подходящото решение точно за вашия случай. Основните критерии, от които се ръководим са:

      • характера на търговската дейност,
      • големината и натовареността на търговския обект,
      • броя и вида на работните места като функции и правомощия.

      Разполагаме с всичко необходимо – модерни хардуерни устройства и функционален, професионално разработен софтуер. Поддържаме добре подготвен сервизен екип, който по всяко време е готов да ви помогне или да отстрани неизправност.

     • Филтър
    • Последно гледани
    • Newsletter